Anfonwch eich ymholiad

Mae gennym system hyfforddi gweithwyr newydd gyflawn ac edrychwn ymlaen at ddarparu'r gwasanaethau cyn-werthu ac ôl-werthu mwyaf cynhwysfawr a chyflawn i'n cwsmeriaid. Mae gan STAXX fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu a ffowndri PALLET TRUCK, stacker a PALLET TRUCK trydan. Edrychwn ymlaen at ddarparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau i gwsmeriaid. Hyd yn hyn, mae mwy na 1,000 o bartneriaid ledled y byd. Rydyn ni wedi bod yn tyfu. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi ar ein ffordd i lwyddiant. Rydym bellach yn recriwtio asiantau ledled y byd ac edrychwn ymlaen at eich ymgynghoriad.


Ychwanegwch sylw
OS OES GENNYCH FWY O GWESTIYNAU, YSGRIFENNWCH ATO NI
Dywedwch wrthym beth yw eich gofynion, gallwn wneud mwy nag y gallwch ei ddychmygu.

Anfonwch eich ymholiad